Etäseurantapalvelu on helppo ottaa käyttöön

Kunhan on hyvät ohjeet 🙂 .